MFG

Marknadsföringsgrupppens främsta uppgift är att marknadsföra Miljövetarprogrammet vid Linköpings universitet och dess studenter mot framtida arbetsgivare. Exempel på MFGs arbete är att ha frukostmöten med företag, anordna föreläsningar för programmets studenter och sälja programskläder.

Vill du kontakta oss så maila till mfg@miljovetarprogrammet.se

Vi finns även på:
Instagram @mfg_mip
Facebook: facebook.com/MiljovetarprogrammetsMarknadsforingsgrupp/